Category Archives:

Birmaringen

Länkarna till höger leder till det material som jag gjorde till den ursprungliga sajten. Nedan ser du den underbara loggan som Claudia Sandner gjorde.

Jag var med och startade Birmaringen som ett komplement till rasringen Birmasällskapet. Den officiella starten av Birmaringen var den 14 mars 2009.

Birmaringen startade som en webring. En webring består av hemsidor som har någonting gemensamt, i vårt fall var det birmor. Vitsen med en webring är att man kan ta sig direkt från sida till sida ända tills man kommer tillbaka till den sida man började från.

Alla birmauppfödare med stamnamn och en egen hemsida kunde vara med i ringen. Medlemskapet var gratis. Det enda motkravet från vår sida var att alla besökare lätt skulle kunna se att man var medlem i Birmaringen. Det innebar att antingen loggan eller den navigeringsruta som hörde till skulle placeras redan på hemsidans första sidan.

Som mest var 150 birmauppfödare med i Birmaringen. Det innebar många timmars surfande för att besöka alla birmauppfödare i ringen.

Jag gjorde en liten broschyr inför Birmaringens deltagade på Husdjursmässan i januari 2010. Den är anpassad för besökarna på mässan, dvs folk som i allmänhet är intresserade av att kanske skaffa en birma. Du får gärna ladda ner den och använda den om du vill.

I februari 2011 flyttades Birmaringen till en ny server och själva webringen slutade därmed fungera. Jag hade varken tid eller lust att anpassa ringen till de nya förutsättningarna så webringen försvann helt enkelt i samband med serverbytet. Nu är Birmaringen en länksamling med birmauppfödare och jag är bara en vanlig medlem.

Till Birmaringen >>